Caritas

KCA DiM Caritas

Klubowe Centra Aktywności mieści się w Centrum Socjalnym przy ul. Słowiańskiej 17.
Do Klubowego Centrum uczęszczają dzieci i młodzież od 6 do 16 roku życia.
Zadaniem Klubowych Centrów jest wspieranie aktywności dzieci i młodzieży
poprzez organizowanie m.in. zajęć manualnych, kulturalnych, rekreacyjnych oraz turystycznych.

O uczestnikach

Uczestnicy zajęć w Klubowych Centrach  są „wytypowani” i skierowani przez Ośrodek Pomocy Społecznej, pedagogów szkolnych lub wychowawców, czasami dzieci zapisywane są też na prośbę rodziców. Często dzieci zgłaszają się samodzielnie, lecz ich zgłoszenie musi być poparte zezwoleniem rodzica. W każdym przypadku rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na uczestniczenie dziecka w zajęciach. Rekrutacja trwa przez cały rok.

Adres:

ul. Słowiańskiej 17, 50-235 Wrocław

Godziny otwarcia:

Poniedziałek-Piątek:

14.00-18.00

Email:

wroclaw@caritas.pl

Numer telefonu:

71 32 71 300

WWW:

http://wroclaw.caritas.pl/placowki/klubowe-centra-aktywnosci-dzieci-i-mlodziezy/

Proponowane aktywności

 • Organizowanie m.in. zajęć manualnych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych.
 • Uczestniczenie dzieci i młodzieży w atrakcyjnych zajęciach poza nauką szkolną.
 • Wspieranie aktywności dzieci i młodzieży
 • Umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijania zainteresowań, kreatywności, talentów oraz uczenia się
  właściwego reagowania w sytuacjach trudnych.
 • Umożliwienie dzieciom i młodzieży poznania atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, w tym udział w
  zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych.
 • Organizacja zajęć w Klubowym Centrum przy ul. Słowiańskiej przez okres miesiąca wakacji.
 • Umożliwienie dzieciom i młodzieży uczestniczenie w zajęciach promujących zachowania prozdrowotne,
  dotyczące m.in. profilaktyki uniwersalnej w zakresie uzależnień.
 • Korygowanie nieprawidłowych zachować poprzez zapoznanie ze sposobami radzenia sobie z agresją oraz
  stresem.
 • Dożywianie dzieci.
 • Rozwój umiejętności interpersonalnych oraz kultury osobistej.
 • Kształtowanie właściwych postaw społecznych oraz nawyków zdrowotnych .
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi rodziców, opiekunów prawnych.
Skip to content